Techniek

Het werk van Pita Vreugdenhil toont een duidelijke voorkeur voor stillevens, uitgevoerd in olieverf op linnen of paneel.
Pronkzucht en symboliek als doel van het stilleven is reeds lang uit het oog verdwenen en heeft inmiddels plaats gemaakt voor een eenvoudige, vaak sobere keuze van onderwerpen. De herkenbaarheid staat centraal, de tijd heeft echter zijn sporen nagelaten.

Met uiterste precisie worden de voorwerpen in een weloverwogen compositie, veelal in combinatie met vruchten en/of bloemen, geschilderd. Het totaalbeeld moet zorgdragen voor een harmonieus geheel, waarbij de objecten ieder een eigen ruimte, maar tegelijk een relatie met elkaar hebben.

Detaillering en stofuitdrukking zijn daarbij niet alleen van belang. Een subtiel spel van licht en schaduw, vorm en kleur laat de realiteit overgaan in een zichtbare stilte. Het bekende krijgt iets geheimzinnigs.

Haar schilderijen worden opgebouwd uit dunne lagen verf, volgens het nat in nat principe. Met houtskoolpotlood wordt eerst een schets op het linnen cq het paneel gemaakt, waarna de eerste dunne laag verf wordt opgezet. Het werk heeft dan het aanzien van een aquarel.

Over de eerste laag komen een aantal vervolglagen, waarmee de kleuren worden versterkt of juist getemperd en accenten worden aangebracht. Door met transparante kleurtonen het werk te glaceren bereikt het schilderij haar voltooiing.

Door deze wijze van werken is er sprake van een langdurig proces. Laag na laag ontstaan lijn, vorm en kleur. Gemakzuchtige oplossingen voldoen niet, er is sprake van geduld, concentratie en veel uithoudingsvermogen.
Na iedere laag verf moet een droogtijd in acht worden genomen, die varieert van enige dagen tot soms enkele weken.
Ondanks het feit dat er meestal aan meerdere doeken tegelijk wordt gewerkt, blijft de productie van de realistische schilder klein.